İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
TEHLİKELİ İŞYERLERİNDEKİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ (KURUMSAL EĞİTİM)
Temel Bilgilendirme

TEHLİKELİ

ADÜ dışındaki kurumlarda verilecek olan bu eğitimlerde temel amaç; çalışanları, yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirleri, ortaya çıkan yeni riskler konusu ile yasal hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olumlu yönde bilgi, beceri, tutum ve davranış değişikliği kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği

1. Genel konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3. Teknik konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma

4. Diğer Konular

Başvuru

En az 30 kişilik gruplar halinde başvuru yapılabilir. Eğitim 12 saat sürecektir.

Eğitime Ön Başvuru Yap
ADÜSEM - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu - © 2018
  0538 440 16 61