İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM SEÇİM VE KULLANIM EĞİTİMİ
Temel Bilgilendirme

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk Değerlendirmesini tamamlayarak alınacak koruyucu ve önleyici tedbir için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını belirlemiş olan işletmelere yönelik bir eğitimdir. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve çalışanlar tarafından doğru kullanımı konularını içeren bir özel alan eğitimidir. Bu eğitim ile katılımcılar işyerinde çalışanlarının maruz kaldığı tehlike ve oluşan riskler üzerinden örneklerle kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi ile ilgili temel bilgileri alacaklardır. Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve tedarik edilmesi sürecinde uyulması gereken kriterler ile kullanıcı eğitimlerinin koordinasyonu ve yasal yükümlülük bilgilerini edineceklerdir. İşyerine özel bir KKD Programı oluşturma ve uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegrasyonunu planlayabilir etkinliğe ulaşacaklardır.

Eğitim İçeriği
 • Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?
 • Kişisel Koruyucu Donanımın İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeri ve Önemi,
 • İşveren ve Çalışan Yasal Yükümlülükleri,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ülke Mevzuatı, AB Mevzuatı, Yeni KKD Direktifi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Ürün Güvenliği ve Tedarik Süreci, Tedarikte Aranması Gereken Kriterler
 • Kişisel Koruyucu Donanım Temel Özellikleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanım Kuralları
 • Kişisel Koruyucu Donanım Grupları
 • KKD’lerin Kategorizasyonu
 • KKD’lerin Gruplandırılması
 • İşyeri Kişisel Koruyucu Donanım Programı ve Bileşenleri
 • KKD Programı Oluşturma, Saha Analizi Metodu ve Yönetim Sistemine Entegrasyon
 • Doğru Koruma Sınıfında Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi,
 • Baş, Yüz, Göz, Solunum, İşitme, Vücut, El, Ayak, Cilt için KKD Seçim Kriterleri
 • Elektrik için KKD Seçim Kriterleri
 • Kullanıcı Eğitimlerinin Koordinasyonu, Güvenli ve Konforlu Kullanım, Temizlik, Bakım, Bertaraf,
 • Eğitimi Alan İşyeri Sektörüne Özel KKD Çözümleri
Başvuru

Eğitim toplam 8 saat sürecektir.

Eğitime Ön Başvuru Yap
ADÜSEM - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu - © 2018
  0538 440 16 61