İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ
Temel Bilgilendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak verilen eğitimdir.

Eğitim İçeriği
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Bilinçlendirme
 • İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları
 • İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler. 
 • Seçilmiş veya atanmış çalışan temsilcisinin işletmelerde diğer çalışanlar ile kurması gereken iletişim.
 • Çalışan temsilcisinin işverene, işveren vekiline veya 50 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler neyi içerir.
 • Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkı neleri kapsar.
 • Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı,
 • Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır.
 • Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken konular
 • Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi
 • Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır.
 • Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar.
 • Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken,  çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 
 • Çalışan temsilcisinin,  çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir.

 

Başvuru

Eğitim toplam saat sürecektir.

Eğitime Ön Başvuru Yap
ADÜSEM - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu - © 2018
  0538 440 16 61