İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ EĞİTİMİ
Temel Bilgilendirme

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık yaratmaktır.

 İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitiminin sonunda katılımcılar,

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun, görev ve yetkileri,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışma usul ve esasları,
 • Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin nasıl yürütüleceği

 konularında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği
 1. Kurulun görev ve yetkileri,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 4. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 5. İletişim teknikleri,
 6. Acil durum önlemleri,
 7. Meslek hastalıkları,
 8. İşyerlerine ait özel riskler,
 9. Risk değerlendirmesi.
ADÜSEM - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu - © 2018
  0538 440 16 61