İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Temel Bilgilendirme

Adnan Menderes Üniversitesi dışındaki kurum ve kuruluşlarda staj yapmak veya çalışmak isteyen öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kültürünün arttırılmasına yönelik verilecek bu eğitimde, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ekinde belirtilen genel, teknik ve sağlık konuları anlatılacaktır.

Eğitim İçeriği

İşyerinde karşılaşalıbilecek tehlikeler ve alınması gereken önlemler ile ilgili temel eğitimler verilecektir.

 • Genel konular
 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 3. İşyeri temizliği  ve düzeni
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Sağlık konuları
 1. Meslek hastalıklarının sebepleri
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 4. İlkyardım      
 • Teknik konular
 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 2. Elle kaldırma ve taşıma
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 5. Ekranlı araçlarla çalışma
 6. Elektrik; tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 11. Tahliye ve kurtarma
ADÜSEM - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu - © 2018
  0538 440 16 61