C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Eğitime Ön Başvuru Yap


Başvurudan Önce Bilinmesi Gerekenler

  • Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.
  • Kayıtlar sınıf kontenjanı ile sınırlıdır.
  • Yeterli başvuru olmayan gruplar Eğitim Kurumu tarafından iptal edilebilir veya tarihleri değiştirilebilir.
  • Kesin kaydı yapılmayan ön kayıtlar geçersizdir. Sonraki gruplar için tekrar ön kayıt yapılması gerekmektedir.
  • Başvuru sahiplerine gerekli açıklamalar vermiş oldukları iletişim kanalları yoluyla yapılacaktır. 
  • Eğitim ücreti C sınıfı İş Güvenliği uzmanlığı için KDV DAHİL 1200 TL'dir. (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mezunlarına ve personeline %20 indirim uygulanmaktadır. KDV DAHİL 960 TL)
  • Yeterli sayıda başvuru olmazsa ödemeni iade edilir veya bir sonraki kursta geçerli sayılır.
  • Kesin kayıt yapanlar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Bir İş Güvenliği Uzmanı iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetini kontrol eden, mevzuata uygunluğunu kontrol eden, temel iş sağlığı ve güvenliği prensiplerini yerine getirmeye çalışan uzmandır.

Çalışmaları kapsamında rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimler ve kurumlarla işbirliği gibi faaliyetler yürütür.

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

İş Güvenliği Uzmanı olabilmeniz için mezuniyet koşullarına uygun bir yükseköğretim kurumundan mezun olmanız, bakanlığın yetkilendirdiği bir eğitim kurumundan eğitim almanız ve bakanlığın yaptığı sınavda başarılı olmanız gerekmektedir.

Kimler İş Güvenliği Eğitimine Katılabilir?

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji mezunları, teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunları İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimine katılabilirler.


Eğitimin Kapsamı Nedir?

Eğitim 90 saatlik örgün eğitim, 90 saatlik uzaktan eğitim ve 40 saatlik uygulama eğitiminden (staj) oluşmaktadır. Eğitim ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

Uzaktan Eğitim (90 Saat)

Uzaktan Eğitimde % 90 devam zorunludur. Uzaktan eğitim tarih aralığında bütün derslerin içeriğinin tamamlanması zorunludur. Uzaktan eğitimin % 90’lık kısmı eşzamansız (asenkron) olup, belirtilen tarih aralığında istenilen zamanda yapılabilir. % 10’luk kısmı eşzamanlı (senkron) olarak; bildirilen tarih ve saatlerde internet üzerinden canlı gerçekleştirilecektir.

Örgün Eğitim (90 Saat)

Dersler Eğitim Kurumunda (AİSYEM Binası) gerçekleştirilecektir. Örgün eğitime % 90 devam zorunludur. Örgün eğitim günde en fazla 6 saat olacak şekilde Bakanlık tarafından belirlenmiştir. Eğitim programları hafta içi gündüz, hafta içi akşam veya haftasonu şeklinde talebe göre belirlenecektir.

Uygulama Eğitimi - Staj (40 Saat)

Örgün eğitimin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tamamlanacaktır. Uygulama eğitimine %100 devam zorunludur. Uygulama eğitimi yapılacak işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı bulunması zorunludur.

  • Uzaktan eğitim tamamlanmadan Örgün eğitime başlanamaz.
  • Örgün eğitim tamamlanmadan uygulama eğitimi (staj) başlayamaz.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Verilen eğitimi tamamlayan katılımcılara Eğitime Katılım Belgesi verilecektir. Katılımcıların isimleri Bakanlık sistemine tanımlanacak ve sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Sınav

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır ya da yaptırılır. Adayların C sınıfı İş Güvenliği uzmanlık sertifikası alabilmeleri için, ÖSYM tarafından yaptırılacak merkezi sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları gerekmektedir.


Başvuru için Gerekli Belgeler

Kurs tarihleri belli olduktan sonra ön kayıtta verdiğiniz iletişim numaralarından size dönüş yapılacaktır. Yapmanız gerekenler ve eğitimlerle ilgili bilgi verilecektir.

 

1. Başvuru dilekçesi: Başvuru için ADÜSEM'den edineceğiniz veya siteden indireceğiniz Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.

2. Diploma: Yönetmeliğe göre sadece diploma, YÖK barkodlu mezuniyet belgesi ya da üzerinde GEÇİCİ ibaresi olan ve süresi dolmamış geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. YÖK Barkodlu Mezuniyet Belgenizi e-devlet sistemi üzerinden çıktı alabilirsiniz. Kurslara kayıt olmak için mezuniyet şartı aranmaktadır. Lütfen mezun olduğunuz yükseköğretim kurumunun uygunluğunu kontrol ediniz.

3. Nüfus kayıt örneği/Nüfus Cüzdanı: Diploma/geçici mezuniyet belgesi ile Nüfus Cüzdanınızda ad, soyad farklılığı var ise değişikliği belirtir nüfus kayıt örneği/Nüfus Cüzdanı.

4. Eğitim Ücret Dekontu: (Kesin kayıt aşamasında ödeme yapmanız ve dekontu ulaştırmanız istenecektir. Eğitim ücretleri eğitimler açıldığı zaman ilan edilir.

 

Başvuru

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için EYLÜL ayında eğitimlerin başlaması planlanmaktadır. Kurs açıldığı durumda bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak için lütfen ilgili linki tıklayınız.

Eğitime Ön Başvuru Yap

ADÜSEM - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu - © 2018
  0538 440 16 61